Costa Blanca

Hjälp & bistånd

Behöver du medmänskligt stöd eller praktisk hjälp?

Svenska Kyrkan, Más Amigos, Club Nordico, SWEA, Club Torrevieja och Sjömannskirken i Torrevieja har en gemensam grupp med syfte att hjälpa och bistå nordbor på Costa Blanca som av olika anledningar hamnat i situationer där behov av medmänskligt stöd eller praktisk hjälp kan lösa uppkomna problem.

Frivillig Medmänniska
+34 639 941 806

Diakon
+34 676 353 368

Sjömannskirken i Torrevieja
+34 630 932 296