Network Menu

Medlemsinformation

Välkommen till SWEA Costa Blanca!

Här kan du dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom roliga och spännande aktiviteter och möten medlemmar emellan.

Bli medlem för att knyta kontakter, underhålla det svenska språket och traditioner. Du får en kännedom om det spanska samhället samt ett härligt umgänge med flera tillfällen till möten och olika utbyten av erfarenheter.

Program 2022

Till SWEA Costa Blancas öppna Facebook-grupp
(som medlem blir du inbjuden till vår slutna grupp)

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Vad innebär ett medlemskap?

Som medlem kan du delta i vårt programutbud, vara medlem i de temagrupper vi erbjuder våra medlemmar. Förutom detta får du även diverse information per e-post.

Som Swea får du också tidningen SWEA Forum och nyhetsbrevet SWEA-Nytt som ges ut av SWEA International.

Som Swea kan du dessutom delta i SWEAs regionmöten och världsmöten med spännande sociala aktiviteter och uppskattade efterresor.

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

Bli medlem i SWEA

Medlemskap i SWEA löper per kalenderår (1 januari – 31 december).

Avgift: 50€ per år
Det finns även en reducerad medlemsavgift på 25€ om du faller under någon av nedan kategorier:

  • Du är under 25 år eller student.
  • Du blir medlem för första gången i SWEA efter den 1:a september.
  • Du har ingen avdelning där du bor men vill stötta SWEA Costa Blanca och få samma information som våra medlemmar.

Klicka här för att anmäla dig som medlem i SWEA

Frågor?

Kontakta SWEAs medlemsansvarig på sweacbmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com eller costablanca(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org