Network Menu

Medlemsinformation

Hur blir du medlem?

Vill du vara med och dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom olika roliga och spännande aktiviteter och sammankomster?

Välkommen till SWEA Costa Blanca…

…där du knyter kontakter, uppehåller det svenska språket och traditionerna, får en kännedom om det spanska samhället samt ett härligt umgänge.

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Vad innebär det att vara medlem i SWEA Costa Blanca?

Som medlem kan du delta i vårt programutbud, vara medlem i de temagrupper vi erbjuder våra medlemmar. Förutom detta får du även diverse information per e-post.

Som Swea får du också tidningen SWEA Forum och nyhetsbrevet SWEA-Nytt som ges ut av SWEA International.

Som Swea kan du dessutom delta i SWEAs regionmöten och världsmöten med spännande sociala aktiviteter och uppskattade efterresor.

Att anmäla Dig som medlem:

Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december).

Tre kategorier kvinnor betalar en lägre medlemsavgift:

  • De som blir medlem efter 1 september
  • De som är under 25 år eller student
  • De som vill vara portomedlem eftersom de inte har en avdelning där de bor men vill få information från SWEA Costa Blanca

För att sköta processen helt elektroniskt kan du fylla i medlemsansökan och betala till SWEA Costa Blancas bankkonto som du hittar här.

Om du har frågor kan du skriva till SWEAs medlemsansvarig, costablanca(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Blankett för att fylla i din medlemsansökan hittar du här:

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.