Network Menu

Likör 43 besök

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 2018-03-14
16:00 – 20:00


Wibes inbjuder till Licor 43 besök

Wibes – Women in Business ES, inbjuder SWEA Costa Blanca att besöka fabriken Likör 43 den 14/3 kl 16.00.

En bindande anmälan skickas till Birgitta Lundqvist, blovik1@hotmail.com senast den 28/2.

Transport ordnas av Wibes.

Britt Björn, Tarja Carlson
Programansvariga