Network Menu

Årsmöte SWEA Costa Blanca

Loading Map....

Datum/Tid
Datum - 2016-02-11
12:00 – 16:00

Plats
Masa hotell


swea-arsmote16

Du kallas härmed till SWEA Costa Blancas årsmöte för verksamhetsåret 2015

Datum: 11 februari 2016 kl 12.00
Plats: Masa Hotel

Efter årsmötet äter vi en tre rätters lunch och ett glas vin till en kostnad av 16 Euro.

Anmälan till lunchen senast den 8:e februari till Irene Stenberg Larsson, email: irenezind@hotmail.com

Anmälan till lunchen är bindande.

Välkomna!

(OBS! Endast medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2016 äger rösträtt.)

Styrelsen SWEA Costa Blanca

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd med notering av ev fullmakter
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justerare
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande