Network Menu

Styrelseförändring

styrelse-16

För kännedom vill styrelsen meddela följande

Vår ordförande Karin Tettzell har drabbats hårt i sommar. Hennes man Pelle dog plötsligt och i slutet av sommaren drabbades hon av akuta hjärtproblem. Hon har legat på sjukhus och är under utredning. Med anledning av detta kan Karin inte fortsätta som ordförande under hösten. Med hjälp av SWEA International har styrelsen förändrats till årsmötet 2016 i februari.

Tf styrelse Ordförande Irene Stenberg Larsson
Kassör Gunilla Westerlund
Sekreterare Lena Neret
Medlemsansvarig Mona Trygg
Programansvarig Britt Björn och Åsa Lundborg

Vi tänker på Karin och önskar henne god bättring och att hon snart
är hos oss igen.

Styrelsen
SWEA Costa Blanca