Network Menu

Årsmötet och nya styrelsen för 2015

Årsmötet för SWEA Costa Blanca hölls på MASA Hotell den 18 februari. Läs mer här

Ny styrelse för SWEA Costa Blanca 2015

Irene Stenberg Larsson, tf ordförande 1 år
Mona Trygg, vice ordförande 1 år
Lena Neret, sekreterare 1 år
Gunilla Westerlund, kassör 1 år
Mona Trygg, medlemsansvarig 2 år
Britt Björn, programansvarig 2 år
Åsa Lundborg, programansvarig 2 år
Monica Ahlsson, Revisor 1 år
Margareta Blomquist, Revisor 1 år

Valberedning, sammankallande:
Britt Björn, Gunilla Westerlund och Åsa Lundborg

 

,